It happens in paradise

Zaczarowany Ogród, domek fiński, Jazdów, Warszawa, 2015

Wystawa Olgi Szczechowskiej nie do końca zamierzenie została podyktowana miejscem jej prezentacji. Sielska przestrzeń domku fińskiego w warszawskim Jazdowie jako ta zastana ma swój udział w formie i treści wystawy. Drewniany domek wrósł w miejski pejzaż dość niepostrzeżenie, stał się idylliczną enklawą w stołecznym zgiełku. Pośród ulicznego zamieszania uchował się kawałek raju. Znaleziona w nim sentencja “what happens in paradise stays in paradise” nie tylko splotła się z pracami Olgi, ale także stworzyła dla nich dosłowne i symboliczne siedlisko.

Mityczny raj widzimy jako nieskalaną postać natury, wypełnioną harmonią kolorów i dźwięków. Potraktowany nie tyle jako ten utracony, ale jako autonomiczny świat równoległy przejawia się tu w badanych formach organicznych. Obserwując je z szacunkiem i fascynacją, Olga wyłuskuje drobnymi gestami znaleziska z raju: cząstki natury łączy z odtworzoną plastycznie formą organiczną w niewielkich obiektach; na płótnie analizuje strukturę liścia i zawiesza go na surowym drewnie domku fińskiego, symbolicznie przywracając naturalny bieg rzeczy; analizuje kształty i konfiguracje w licznych szkicach; korzystając z medium plastycznego, wydobywa cząstki elementarne przyrody, często niezauważalne gołym okiem. Wszystko oprawia ważnym w obrazie raju kolorem – czasami powtarzającym naturę, niekiedy snującym wariację na jej temat.

Przyswajając prace Olgi, podejmujemy próbę biologicznie potrzebnego powrotu do łona natury. Dzięki jej działaniom mamy wgląd w to, co wydarza się w ukrytym raju tuż obok, bo nawet w nim czasami coś się nie mieści i niespodziewanie wypływa do naszego świata.

tekst: Sara Magdzicka