Ładna sztuka

Olga Szczechowska/Marcin Zaborski

PRZEprojekt: Ładna sztuka

mural w przestrzeni miejskiej, Toruń, 2012

dokumentacja: Tytus Szabelski